För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

Publicerad 7 aug 2023
Företagarna avstyrker förslaget.

Läs hela missyttrandet som pdf. 

I promemorian föreslås att någon uppräkning inte ska göras vid bestämmandet av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Företagarna avstyrker förslaget. Sveriges marginalskatter på förvärvsinkomster tillhör OECD:s högsta och skattskyldigheten för statlig inkomstskatt inträder vid jämförelsevis låga inkomstnivåer. Detta hämmar arbetsutbudet och minskar incitamenten till utbildning och företagande. I promemorian konstateras också att pausad uppräkning medför ett bortfall på ca 11 000 helårsarbetskrafter.

Företagarna anser att den statliga inkomstskatten bör minskas och på sikt avskaffas. Dess skadliga effekter minskas genom att skiktgränsen räknas upp automatiskt och systemet har funnits under lång tid. Genom att frångå den automatiska uppräkningen kommer fler behöva betala statlig inkomstskatt och förutsebarheten i systemet minska. Risken är överhängande att det blir svårt att återgå till konsensus om att automatisk uppräkning ska vara regeln.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.