För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Publicerad 1 feb 2023
I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU-avdraget) förstärks genom att det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Läs hela remissyttrandet (pdf).

Företagarna tillstyrker förslaget. Vi vill dock uppmärksamma brister i det nuvarande systemet, som regeringen bör åtgärda; detta gäller oklarheter i definitioner i och tillämpning av regelverket, särskilt tolkningen av begreppet ”utveckling” och kravet på att koppla utvecklingsarbetet till visst forskningsresultat, och den ekonomiska risk det innebär för småföretag att riskera retroaktiva återkrav och skattetillägg.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.