För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Höjd spelskatt

Publicerad 8 dec 2023
Företagarna avstyrker förslaget.

Läs hela remissyttrandet.

I promemorian föreslås att punktskatten på spel höjs från 18 procent till 22 procent av behållningen för varje beskattningsperiod. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Av promemorian framgår att skälen för den föreslagna skattehöjningen primärt är fiskalt motiverade. Det konstateras i promemorian att den så kallade kanaliseringsgraden kommer att påverkas negativt av förslaget och att det riskerar att leda till ökat spelande hos spelbolag som agerar utanför den reglerade svenska spelmarknaden. Av dessa skäl avstyrker Företagarna förslaget.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.