För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna inför budgetpropositionen 2024

Publicerad 28 jul 2023
Företagarna tillstyrker de föreslagna ändringarna.

Läs remisyttrandet som pdf. 

I promemorian föreslås FoU-avdraget ändras på så sätt att avdraget vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften ska göras mot summan av dessa avgifter, i stället för som i dag separat mot varje del. En motsvarande ändring föreslås avseende nedsättningen av egenavgifterna, så att avdraget görs mot summan av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Företagarna tillstyrker de föreslagna ändringarna. De syftar till att möjliggöra att avdraget används för hela avgiftsunderlaget, vilket i dag begränsas på grund av att ålderspensionsavgiften inte får reduceras.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.