För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen 2024

Publicerad 28 jul 2023
Företagarna avstyrker förslaget. Vi ser det som prioriterat att kostnaden att anställa sänks.

Läs hela remissen som pdf.

I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer mellan 15 och 18 år ska slopas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Företagarna avstyrker förslaget. Vi ser det som prioriterat att kostnaden att anställa sänks. Regeringen konstaterar själv i promemorian att förändringen skulle innebära minskad sysselsättning i den berörda gruppen. Det framgår också att nästan 90 procent av de företag där de ungdomar som omfattats av nedsättning arbetar är små och medelstora företag, med drygt 60 procent av det totala löneunderlaget. För dessa företag innebär förslaget en kostnadsökning som gör det dyrare och svårare att anställa.

Cirka 80 procent av nya jobb i ekonomin har skapats i små och medelstora företag de senaste tre decennierna. Genom den tidigare i år genomförda höjningen av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar har kostnaden att anställa ungdomar redan ökats. Drygt 24 procent av gruppen 15-24-åringar var arbetslösa i maj 2023, vilket får anses högt då den övergripande arbetslösheten var mellan sex (enligt Arbetsförmedlingen) och åtta (enligt AKU) procent i maj. Företagarna delar därför inte regeringens bedömning i promemorian att unga generellt sett inte skulle vara en svag grupp på arbetsmarknaden.

I promemorian motiveras slopandet av nedsättningen delvis med att skatteintäkterna kan användas effektivare – men inga förslag presenteras om hur detta ska ske. Inte heller beaktas betydelsen av sänkta kostnader för att anställa unga för dessas ökade möjlighet till övergång till arbetslivet.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.