För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Förslag om pausad indexering av energiskatten på el inför budgetpropositionen 2024

Publicerad 7 aug 2023
Företagarna tillstyrker förslaget. Det medför ett lägre kostnadstryck för företag än vad annars hade varit, och bedöms enligt konsekvensanalysen också medföra lägre inflation på kort sikt.
Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com.

Läs remissyttrandet som pdf. 

I promemorian föreslås att energiskatten på elektrisk kraft inte ska höjas utifrån konsumentprisindex (KPI-uppräkning) för kalenderåren 2024 och 2025. För 2026 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppet åter bestämmas genom omräkning utifrån KPI, men med utgångspunkt i skattesatsen för 2025 och förändringen i KPI mellan juni 2024 och juni året före det år som omräkningen avser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Syftet med promemorians förslag är att undvika en kraftig ökning av energiskatten på el, mot bakgrund av den höga inflationen under 2022-2023, liksom de ökade elpriserna. Företagarna tillstyrker förslaget. Det medför ett lägre kostnadstryck för företag än vad annars hade varit, och bedöms enligt konsekvensanalysen också medföra lägre inflation på kort sikt.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.