För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 2024

Publicerad 26 jun 2023
Företagarna tillstyrker förslaget om att avskaffa indexhöjningen av skatterna utöver KPI, den så kallade BNP-indexeringen.
Foto: nickpeps/Shutterstock.com

Läs remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås att skattesatsen för skatt på naturgrus ska vara 22 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2024 och skattesatsen för avfallsskatt ska vara 725 kronor per ton avfall för kalenderåret 2024. Det föreslås vidare att den s.k. BNP-indexeringen, alltså det schablontillägg på två procentenheter som skatterna ökas med vid den årliga indexuppräkningen, ska slopas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Företagarna tillstyrker förslaget om att avskaffa indexhöjningen av skatterna utöver KPI, den så kallade BNP-indexeringen. Som framgår av underlaget i promemorian innebär den en överbeskattning jämfört med skattens miljöstyrande syfte. Företagarna tillstyrker emellertid inte den föreslagna höjningen av skattenivån för avfall. Vi ställer oss också tveksamma till höjningen av skattenivån för naturgrus. Det finns starka indikationer på att naturgrusskatten spelat ut sin roll som miljöstyrande verktyg. Dylika punktskatter bör inte användas av fiskala skäl, då det riskerar att underminera legitimiteten för skatternas miljöstyrande syfte.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.