För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Förslag om höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder och förenklad beskattning av vissa fastighetsrelaterade inkomster inför budgetpropositionen 2024

Publicerad 28 jul 2023
Företagarna instämmer i sak med förslagen i promemorian. Emellertid anser Företagarna att dylika gränsvärden, för att inflationssäkras, bör regleras i förhållande till prisbasbeloppet.
Foto: Wirestock Creators/Shutterstock.com

Läs remissen som pdf. 

I promemorian föreslås att schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter ska höjas från 40 000 kronor till 50 000 kronor. Vidare föreslås höjning av beloppsgränsen för beskattning av kapitalvinst vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering och uppdelning i lotter genom klyvning, det schabloniserade omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser och beloppsgränsen för beskattning av inkomst från samfällighet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Företagarna instämmer i sak med förslagen i promemorian. Emellertid anser Företagarna att dylika gränsvärden, för att inflationssäkras, bör regleras i förhållande till prisbasbeloppet.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.