För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024

Publicerad 28 jul 2023
Företagarna anser att regeringen bör överväga en lägre höjning av räntetillägget än den i promemorian föreslagna.

Läs remissvaret som pdf. 

I promemorian föreslås att jämförelseräntan vid beräkning av ränteförmån ska höjas med 0,5 procentenheter, till 1,5 procent över statslåneräntan. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Företagarna anser i grunden att en schablonmässig tilläggsränta är en rimlig modell för att fastställa ränteförmån i det aktuella fallet. Emellertid finns det skäl att ifrågasätta höjningen från 1 till 1,5 procent över statslåneräntan, med tanke på nuvarande ränteläge. Företagarna anser därför att regeringen bör överväga en lägre höjning av räntetillägget än den i promemorian föreslagna.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.