För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor

Publicerad 24 apr 2023
Det föreslås införas en möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar att hålla helt digitala stämmor. Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. Kallelsen till en helt digital stämma ska innehålla uppgift om hur aktieägarna respektive medlemmarna ska gå till väga för att delta och rösta. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Företagarna tillstyrker generellt förslagen. Att låta de enskilda företagen och föreningarna få bedöma om och när digitala stämmor passar är en bra grundhållning. Det är viktigt att digitala stämmor anordnas på ett sådant sätt att de tekniska lösningar som väljs inte innebär sådana orimliga kostnader för deltagarna att det försvårar för vissa delägare att delta.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.