För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

Publicerad 19 apr 2023
Ändringarna behöver genomföras för att svensk lagstiftning ska vara i linje med EU-regelverket om statsstöd. Av det skälet finns små möjligheter att avvika från promemorians förslag.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

EU-kommissionen har ändrat, respektive kommer att ändra, de gruppundantagsförordningar i statsstödsregelverket som tillämpas bland annat på energiskatteområdet. Ändringarna innebär bland annat nya regler om offentliggörande och information, som innebär att tröskelvärdena för rapporteringsskyldighet och beloppsintervallen för rapporteringen ändras. I promemorian föreslås ändringar för att svensk lagstiftning ska följa EU-regelverket.

Ändringarna behöver genomföras för att svensk lagstiftning ska vara i linje med EU-regelverket om statsstöd. Av det skälet finns små möjligheter att avvika från promemorians förslag. Vi är dock kritiska till den föreslagna överimplementeringen vad gäller ikraftträdande och administrativa kostnader.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.