För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över (SOU 2023:47) En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen

Publicerad 28 dec 2023
Företagarna ställer sig positiva till tre av de fyra förslagen som lämnas av utredningen.

Läs remissyttrandet som pdf. 

Utredningen har sett över uppgifterna på individnivå som lämnas i arbetsgivardeklarationen. Betänkandet föreslår:

  1. att vid utlämnande av individuppgifter till en annan myndighet eller en arbetslöshetskassa ska Skatteverket också informera om uppgifterna ändrats eller rättats av uppgiftslämnaren,
  2. att Skatteverket ska få informera den mottagande myndigheten eller arbetslöshetskassan om att Skatteverket har frångått uppgiften i ett beskattningsbeslut,
  3. att arbetsgivare ska lämna uppgift om huruvida ersättningen som redovisas i arbetsgivardeklarationen har påverkats av frånvaro som kan ge rätt till föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Dessa uppgifter ska överföras till Försäkringskassan,
  4. att Försäkringskassan ska få tillgång till uppgifterna på individnivå i fler ärendetyper, bland annat för att kunna beräkna och kontrollera sjukpenning.

Företagarna ställer sig positiva till förslag 1, 2 och 4. Att de svenska myndigheterna har möjlighet och ansvar att dela uppgifter med varandra för att motverka missbruk av välfärdssystemen är nödvändigt.

Företagarna ställer sig negativa till förslag 3, i stort med samma synpunkter som avges i det särskilda yttrandet. Svenska företag, i synnerhet små och medelstora sådana, kämpar redan i dag med en betungande regelbörda. Även om det är uppgifter som en arbetsgivare redan har kommer den föreslagna förändringen kräva nya rutiner och uppdatering av lönesystem, vilket kommer innebära mer administrativt arbete såväl som rent monetära kostnader.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.