För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd

Publicerad 5 mar 2023
Företagarnas menar att återbetalningen av företagens överdebiterade så kallade flaskhalsintäkter har tagit alltför lång tid.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Enligt promemorian föreslås ikraftträdandet bli tre månader efter att promemorian publicerades. Företagarna ifrågasätter denna långa tidsutdräkt, som inte förklaras närmare i promemorian. Regeringen bör eftersträva att ansökningsförfarandet öppnar tidigare.

Utöver ovan nämnda ståndpunkt redovisar Företagarna synpunkter i ytterligare sju punkter i remissyttrandet. De berör bestämmelser för anstånd med återbetalning ränta, handläggande myndighet, administrativ börda, villkoren för återkrav, referensperioden, företag som bedriver verksamhet i elområde 1 och 2 samt kriterier för samkörning i databaser av uppgifter i ansökningarna om stöd.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.