För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Förslag till förordning om elstöd till företag

Publicerad 5 mar 2023
Hyresgäster utan eget elabonnemang måste inkluderas i begreppet elslutkund och därmed kvalificera sig för eget elstöd.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Detta remissyttrande kompletterar Företagarnas remissyttrande över promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd (Fi2023/00722).

Företagarna anmärker på att det i promemorians konsekvensanalys konstateras att takbeloppet missgynnar vissa företagsstrukturer som gör att de slår i takbeloppet. Analysen missar dock att takbeloppet även missgynnar alla de småföretag som hyr sin lokal av en fastighetsägare som slår i taket, eftersom det innebär att de inte får full återbetalning i enlighet med den förbrukning de haft och debiterats för. Detta måste åtgärdas genom att hyresgäster utan eget elabonnemang inkluderas i begreppet elslutkund och därmed kvalificera sig för eget elstöd. Regeringen bör skyndsamt komplettera förslaget i enlighet med detta.

Utöver den ovan nämnda ståndpunkten för Företagarna fram ytterligare sju synpunkter i remissyttrandet. De berör anstånd med återbetalning, handläggande myndighet, referensperiod, företag som bedriver verksamhet i elområde 1 och 2, administrativ börda, sekretess samt takbelopp.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.