För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över förslag till ändring i bilagor i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)

Publicerad 5 maj 2023
Tillvägagångssättet som Arbetsmiljöverket har haft i detta ärende, samt den korta svarstiden på remissen som motiveras av att Arbetsmiljöverket haft dessa möten och erhållit synpunkter i förväg, är något som Företagarna är starkt kritiska emot.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I det nu föreslagna ändringarna har Arbetsmiljöverket haft samråd med arbetsmarknadens parter och med företagshälsovårdsföreträdare för att erhålla åsikter om förslaget och dess konsekvenser. Företagarna har varken fått någon inbjudan att delta i dessa möten eller på annat sätt fått möjlighet att lämna synpunkter innan remissen skickades ut. Vi har heller inte fått samma möjlighet att se förslagen i förväg som parterna har fått.

En myndighet som inte vill få in synpunkter från en av Sveriges största medlemsägda organisationer som företräder mindre företag kan knappast påstå att de samrått med Sveriges företag på ett bra sätt. Detta tillvägagångssätt är tyvärr vanligt när det gäller Arbetsmiljöverkets dialog med andra organisationer än arbetsmarknadens parter, framför allt i sitt föreskriftsarbete, och något som vi har påpekat för Arbetsmiljöverket i flera år.

För synpunkter på förslag till ändring i bilagorna och konsekvensutredningen, se pdf-versionen av remissyttrandet.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.