För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om promemorian Digital ingivning av årsredovisningar

Publicerad 15 maj 2023
Företagarna avstyrker promemorians förslag i dess nuvarande form.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås obligatorisk inlämning av digital årsredovisning från och med den 1 januari 2026 för de aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens regelverk K2 och K3.

Företagarna ställer sig generellt bakom att myndighetskontakter i högre utsträckning blir digitaliserade, givet att processen utformas på ett ändamålsenligt sätt med säkra system som inte leder till ökade kostnader eller en ökad regelbörda för det enskilda företaget.

Även om Företagarna anser att det finns flera fördelar och potentiella effektivitetsvinster med digital ingivning av årsredovisningar finns det flera problem med promemorians förslag som behöver utredas ytterligare innan ett beslut om obligatorium kan fattas, särskilt när det kommer till vilken aktör som har ansvaret för att korrekt information lämnas in. Med anledning av detta avstyrker Företagarna promemorians förslag i dess nuvarande form.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.