För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

Publicerad 1 nov 2023
Företagarnas uppfattning är att det finns stora risker för svensk ekonomi och konkurrenskraft om processen för att göra utländska investeringar blir för komplicerad.
Foto: Andreas_Bergerstedt/Shutterstock.com.

Läs remissyttrandet som pdf. 

Riksdagen beslutade den 13 september 2023 att anta regeringens lagförslag enligt prop. 2022/23:116 om ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen. Lagen börjar tillämpas den 1 december 2023. Inför detta har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram föreskrifter om vilka verksamheter som omfattas av de nya bestämmelserna.

Som konsekvensutredningen beskriver innebär de nya bestämmelserna ett ingrepp i äganderätten och riskerar att det kommer ta längre tid och kräva mer administrativt arbete vid investeringar i Sverige. Företagarnas uppfattning är att det finns stora risker för svensk ekonomi och konkurrenskraft om processen för att göra utländska investeringar blir för komplicerad.

Med tanke på att lagen ger mycket omfattande befogenheter till granskningsmyndigheten utan krav på proportionalitet, så är det av stor vikt att myndigheten i det yttersta beaktar hur dess arbete kan komma att påverka det svenska företagsklimatet. Företagarna vill understryka att lika viktigt som föreskrifterna om vilka verksamheter som omfattas, är hur själva anmälningsförfarandet och myndighetens granskningsprocess utformas. När mängden olika verksamheter som omfattas av föreskrifterna är så pass omfattande, är det av stor vikt att utländska investeringar som inte påverkar skyddsvärda intressen inte drabbas negativt eller försenas på grund av granskningsmyndighetens egen byråkrati.

Synpunkter på föreskrifterna

Företagarna ser positivt på att det finns en omsättningsgräns som begränsar mängden företag som omfattas av reglerna.

Företagarna har inga ytterligare synpunkter beträffande vilka verksamheter som föreslås omfattas av bestämmelserna.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.