För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om betänkandet Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1)

Publicerad 2 jun 2023
Företagarna anser att betänkandets förslag är ett steg i rätt riktning men önskar betona att även så kallade ”mindre allvarliga” brott kan få stora negativa konsekvenser för brottsoffret.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I betänkandet föreslås en rad åtgärder och lagändringar som syftar till att skärpa straffen för den som vid ett och samma tillfälle döms för flera olika brott. Den nya modell för straffmätning av flerfaldig brottslighet som föreslås innebär bland annat att varje nytt brott i en brottserie bedöms proportionellt sett lika strängt när den samlade brottslighetens straffvärde ska fastställas, att straffen skärps i synnerhet för den som har begått ett mycket stort antal brott eller flera brott som innefattar en allvarlig kränkning av brottsoffret, samt att möjligheten att döma till fängelse för flera brott – som var för sig endast skulle föranlett böter – ska utnyttjas i större utsträckning än i dag.

Företagarna anser att betänkandets förslag är ett steg i rätt riktning men önskar betona att även så kallade ”mindre allvarliga” brott kan få stora negativa konsekvenser för brottsoffret. Som uttrycks i betänkandet finns det en stor problematik med en avtagande kvotmodell där tillkommande brott till slut inte får någon inverkan på det totala straffet när det gäller mindre allvarliga och medelsvåra brott, vilket ur flera aspekter är otillfredsställande. I dessa fall kommer gärningspersonen till slut att kunna begå nya brott utan att egentligen riskera ytterligare bestraffning, vilket enligt Företagarna är en ordning som behöver undvikas.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.