För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande om betänkandet Posttjänst för hela slanten (SOU 2023:4)

Publicerad 31 maj 2023
Företagarna avstyrker en försämring av befordringstiderna.
Foto: Mickes Photos/Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet som pdf.  

Postfinansieringsutredningen har haft i uppdrag att utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten, med bakgrund av att brevmängderna har sjunkit kraftigt under de senaste åren och förväntas fortsätta sjunka. I betänkandet föreslås bland annat att kravet på att 95 procent av breven ska ha delats ut inom två arbetsdagar höjs till tre arbetsdagar, samt en finansieringsmodell i form av ökade statsstöd till Postnord på cirka 1 miljard kronor årligen. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Företagarna avstyrker en försämring av befordringstiderna då vi utifrån medlemsundersökningar tydligt kan se att svenska företag har ett stort behov att kunna skicka och ta emot brev som når mottagaren inom två arbetsdagar. De mål för bredbandsutbyggnad i Sverige som har motiverat tidigare försämringar av befordringskraven från statligt håll har inte heller blivit uppfyllda, vilket ytterligare är ett argument mot försämrade befordringskrav.

Företagarna avstyrker även det förslag på ökad statlig finansiering av Postnord som föreslås i betänkandet. Företagarna anser inte att utredningen tillräckligt kan motivera förekomsten av ett sådant behov – dels (1) med anledning av att Postnord under de senaste åren kunnat redovisa ett kraftigt positivt rörelseresultat, dels (2) med anledning av att utredningen baserar sina antaganden på uppgifter som enligt Postnord är affärshemligheter och ej kan redovisas offentligt och dels (3) med anledning av att Postnord verkar på en konkurrensutsatt marknad där en sådan subvention ytterligare skulle snedvrida konkurrensen negativt för övriga aktörer.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.