För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande gällande ”Genomförande av det nya blåkortsdirektivet”, Ds 2023:6

Publicerad 2 jun 2023
Företagarna avstyrker promemorians förslag gällande lönetröskel som fortsatt ska uppgå till minst en och en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

I promemorian lämnas förslag till genomförande av EU:s ny blåkortsdirektiv. Det är ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning.

Företagarna välkomnar förslaget om att ändra nuvarande krav på en anställningstid om minst tolv månader till minst sex månader för att kunna beviljas ett EU-blåkort. Företagarna välkomnar även att fler personkategorier får möjlighet att byta tillståndsgrund till EU-blåkort samt att blåkortsinnehavare ska kunna byta tillståndsgrund till forskning eller studier på forskarnivå utan att behöva lämna Sverige. Det är också positivt att en blåkortsinnehavare ska kunna byta yrke eller arbetsgivare utan att behöva skicka in en ny ansökan till Migrationsverket. Dessa förslag minskar såväl administration som krångel för efterfrågad arbetskraft som Sverige annars riskerar gå miste om.

Företagarna anser dock att handläggningstiden för blåkortsansökan bör kortas i förhållande till promemorians förslag och uppgå till högst 30 dagar. Företagarna avstyrker promemorians förslag gällande lönetröskel som fortsatt ska uppgå till minst en och en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige. I direktivet medges en lägre lönetröskel som uppgår till en gång bruttoårslönen. För att möjliggöra för fler att komma och arbeta inom EU på blåkortsdirektivet anser

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.