För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikroföretag samt små och medelstora företag, och ändring av direktiv 2011/16/EU, COM (2023) 528 final

Publicerad 20 dec 2023
Företagarna är försiktigt positiva till förslaget.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Kommissionen har föreslagit ett direktiv som skulle införa möjligheter för små och medelstora företag (enligt EU-definitionen) som har permanenta driftställen i andra EU-länder än det där huvudkontoret ligger, att endast behöva deklarera skatter i huvudkontorets land. Systemet skulle vara frivilligt för företag att gå in i, och skulle gälla för kommande fem år efter att ett bolag inträtt. Regler finns i förslaget om vilka händelser som skulle medföra att företaget inte längre skulle kunna tillämpa systemet. Den medlemsstat där företagets huvudkontor ligger föreslås få ansvar att tillämpa skattesatsen för de respektive länder där fasta driftställen finns, och fördela skatteintäkterna till dessa länder. Om företaget väljer att tillämpa systemet, ska det gälla för alla företagets fasta driftställen inom EU. Direktivet föreslås vara implementerat 1 januari 2026.

Företagarna är försiktigt positiva till förslaget. Det skulle minska administrativa kostnader för små och medelstora företag som vill expandera sin verksamhet på den inre marknaden. Samtidigt innebär förslaget ett nytt system för att beräkna skatter, och behöver analyseras ytterligare. En faktor som inte utreds tillräckligt i förslaget är hur företagets skyldighet att innehålla preliminärskatt och betala sociala avgifter för anställda i fasta driftställen ska hanteras. Något ytterligare som bör utredas vidare är gränsdragningen mellan fasta driftställen och dotterbolag.

Företagarna förordar att ansökningsförfarandet ändras för att göra det möjligt för ett företag att ansöka om att omfattas av systemet samma år som företaget sätter upp ett nytt fast driftställe i en medlemsstat. Det bör också tydliggöras vilken stat som ytterst ansvarar för att göra bedömningen av om en verksamhet utgör ett fast driftställe. I det vidare lagstiftningsarbetet bör också övervägas om gränsvärdena för att kunna träda in i systemet respektive att få förlängning bör vara enhetliga.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.