För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag om reform av tullunionen

Publicerad 27 sep 2023
Företagarna anser att ambitionen att genom inrättandet av UCC minska regel- och administrationsbörda är positiv. Det är dock viktigt att den föreslagna myndigheten, som ska hantera tulldatabasen, inte blir en stor och ineffektiv koloss, vilket är en risk med stora myndigheter.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

EU-kommissionen har föreslagit en genomgripande reform av reglerna för EU:s tullunion. Förslagen omfattar bland annat inrättande av en nytt tullkodex (UCC), ändringar i mervärdesskattedirektivet, inrättande av en ny europeisk tullmyndighet från 2026 liksom en central tulldatafunktion och en ny status för godkända ekonomiska aktörer, nya påföljder vid överträdelser, förkortad tidsfrist för lagerhållare, ändrade regler för momshantering vid distansförsäljning av varor från tredje land, och ett förenklat tullförfarande för vissa kategorier av varor. Kommissionen föreslår också att undantaget från tull för försändelser från tredje land av mindre värde (150 €) ska tas bort från 2028.

Företagarna anser att ambitionen att genom inrättandet av UCC minska regel- och administrationsbörda är positiv. Det är dock viktigt att den föreslagna myndigheten, som ska hantera tulldatabasen, inte blir en stor och ineffektiv koloss, vilket är en risk med stora myndigheter.

Customs Data Hub

Den nya tulldatabasen, Customs Data Hub, har potential att effektivisera tullmyndighetens tillsyn och administration. Den medför dock en betydande centralisering av ytterst affärskänslig information. Läckor, felhantering eller missbruk av informationen kan ha stora skadliga effekter för företag. En förutsättning för att införa tulldatabasen är att garantier finns om hård säkerhetskontroll av informationen, och möjlighet till skadestånd vid felaktig hantering eller spridning.

Ta inte bort gränsvärdet 

Kommissionen anför att undantaget från tull för försändelser med värde under 150 euro ”missbrukas”, till exempel genom att större försändelser delas upp i mindre delar. Att ta bort gränsvärdet helt skulle dock innebära en förhöjd tull för företag och konsumenter på 750 miljoner euro årligen. Denna uppskattning är därtill sannolikt underdriven. Ett antal länder har också högre gränsvärden, och att helt ta bort gränsen för undantag riskerar leda till att EU:s regler strider mot överenskommelser som gjorts inom WTO, med handelskonflikter som potentiell följd. Företagarna anser därför att gränsvärdet inte bör tas bort.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.