För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Bolagsverkets promemoria Förslag till föreskrifter om rapportering av betalningstider

Publicerad 22 maj 2023
Företag med minst 250 anställda ska rapportera om sina betalningstider avseende genomsnittlig avtalad betalningstid, genomsnittlig faktisk betalningstid och andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalningstid. Förslaget innehåller bestämmelser om system för rapportering via e-tjänst och föreslås träda i kraft 1 juli 2023.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

Företagarna är medlem i den förening för effektiva affärstransaktioner i näringslivet som nämns i underlaget. Vi har därmed stort intresse av att verktygen för rapportering av betaltider är väl utformade.

Vi tillstyrker förslagen i Bolagsverkets promemoria om en e-tjänst för rapportering. Det synes utifrån bedömningen vara den mest ändamålsenliga lösningen.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.