För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Allt dyrare att tanka

Publicerad 19 aug 2023
Nu när drivmedelspriserna återigen stiger är det hög tid att sänka reduktionsplikten och se över de skatter som även driver upp priserna.

På fredagen blev en liter diesel 40 öre dyrare enligt listpris och bensinpriset höjdes med 25 öre. Det rör sig om i att runda slängar en dryg hundralapp mer för att fylla tanken på en vanlig personbil. Drivmedelspriserna är därmed uppe på nivåer som inte setts sedan i höstas, då frågan var en het potatis i den politiska debatten.

Orsakerna till dagens prisnivåer står att finna dels i stigande oljepriser, dels i att den svenska kronan har tappat värde i förhållande till omvärlden.

− Högre drivmedelspriser driver upp inflationen, som redan är ett problem, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.

Företagarnas förmåner: sänk dina drivmedelskostnader.

Se över skatterna

Företagarna har länge drivit på frågan om sänkt reduktionsplikt, men även andra åtgärder behövs.

− Nu när drivmedelspriserna återigen stiger är det hög tid att sänka reduktionsplikten till mer rimliga nivåer, men också se över de skatter som även driver upp priserna. Till exempel beskattas biodrivmedel som fossila drivmedel, trots att reduktionsplikten syftat till att vara en klimatåtgärd, säger Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning på miljö och hållbarhet.

I våras remitterade regeringen flera promemorior med förslag på skatteområdet inför förhandlingarna om höstbudgeten. Det handlar bland annat om en paus i den årliga indexeringen av skatt på drivmedel under 2024 och 2025 samt en förlängning under samma tidsperiod av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på så kallad jordbruksdiesel. Nu krävs handling.

− Kombinationen av höga nationella skatter på drivmedel, den kostnadsdrivande reduktionsplikten och ett stigande oljepris har medfört en alltmer ohållbar situation för Sveriges företagare, som redan i dag brottas med små marginaler i deras verksamheter, säger Jennie Albinsson.

Mission Impossible: Reduktionsplikten.

Exportföretagen drabbas

Sverige är ett transportberoende land. Om prisökningarna på drivmedel fortsätter i nuvarande takt riskerar delar av näringslivet att slås ut och produktionen förläggas i andra länder med sämre klimat- och miljöregler.

− Höga drivmedelspriser drabbar framför allt exporterande företag som säljer homogena produkter på en världsmarknad. Det är svårt för dem att överföra transportkostnaderna på kunder utan att tappa marknadsandelar globalt. Konkurrens om råvarorna till biodrivmedel kommer även att öka i takt med att allt fler länder kommer att efterfråga råvarorna. Det betyder att priset kommer att pressas upp ytterligare, säger Jennie Albinsson.

Fler nyheter från Företagarna