För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU

Publicerad 28 apr 2023
Företagarna ställer sig generellt positiva till de förändringar som har föreslagits för att skärpa utsläppshandelssystemet inom EU.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I december 2022 nåddes en politisk överenskommelse om revideringar i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, som en del av lagstiftningspaketet för att nå EU:s skärpta klimatmål till 2030, det så kallade Fit for 55 package.

Företagarna ställer sig generellt positiva till de förändringar som har föreslagits för att skärpa utsläppshandelssystemet inom EU. Att sätta ett europeiskt pris på koldioxid är ett effektivt sätt att motverka negativ klimatpåverkan, få ner utsläppen och skapa en likvärdig konkurrens för europeiska företag. 

När EU nu har satt upp mål och antagit en färdplan för hur vi når dit som är förenliga med Parisavtalet, anser vi emellertid att den svenska regeringen bör släppa särlösningar, som inte går i linje med övriga Europa. Sverige riskerar annars att få en mycket dyrare klimatomställning än andra medlemsländer, vilket kommer att hämma den svenska konkurrenskraften. 

I Naturvårdsverkets skrivelse noterar vi att den administrativa kostnaden och bördan kan komma att öka genom de föreslagna förändringarna. Vi uppmanar därför regeringen att i detta avseende verka för att eventuella kostnader hålls nere och att onödiga administrativa pålagor undviks.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.