För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (M2022/02243)

Publicerad 22 mar 2023
EU-kommissionen har skickat ett förslag på remiss om förordning om förpackningar och förpackningsavfall.

Läs hela remissyttrandet (pdf). 

Företagarna jobbar aktivt för att minska regelbördan för landets småföretag. Det är viktigt att om nya regler införs ska de vara rimliga och inte innebära ökade kostnader för företagen. Sverige har i dag ett väl fungerande system för insamling och återvinning av förpackningar generellt. Insamlings- och återvinningsgraden och återvinningen av exempelvis glas är bland den högsta i EU. När nya regler nu utformas är det avgörande att vårt nuvarande system inte påverkas negativt.

Ett exempel är Svensk Glasåtervinning med en insamlingsgrad av glas på drygt 95 procent i Sverige. Målet i förslaget är 70 procent till 2030.

Det är också viktigt att nya regler inte krockar med befintliga. Ett exempel är återanvändning av muggar och matlådor i restaurang och caféverksamhet. Det är omöjligt för en enskild småföretagare att säkerställa de redan högt ställda kraven på hygien och livsmedelshantering om kunders lådor och muggar tas in i utrymmen där råvaror och mat hanteras.

Ytterligare en aspekt som bör tas i beaktning är hur insamling och återvinning rent praktiskt och ekonomiskt ska gå till i små verksamheter. Ett sådant system tar inte bara plats som annars kan användas till verksamheten utan kostar även pengar i form av ökad hyra för yta och tid för personal som ska hantera detta.

Företagarna välkomnar att EU-kommissionen valt att göra om direktivet till en förordning. Det skapar goda möjligheter för att nå en harmonisering inom EU på området vilket möjliggör långsiktiga investeringar och ökar tillgången på säkra återvunna material.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.