podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Publicerad 4 feb 2022
Företagarna tillstyrker promemorians förslag.

Läs hela remissyttrandet över promemorian ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer, som pdf.

I promemorian föreslås att mervärdesskattesatsen sänks från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Sänkningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Förslaget föranleds av att EU:s mervärdesskattedirektiv ger möjlighet att tillämpa olika skattesatser på mervärdesskatteområdet och en reducerad skattesats på reparationer av cyklar, skor och lädervaror, kläder och hushållslinne.

2017 sänktes momssatsen för dessa reparationer från 25 till 12 procent. Det torde gå att se vilken påverkan den sänkningen hade på sysselsättning och företagande i de berörda branscherna. Detta redovisas emellertid inte i promemorian.

Företagarna tillstyrker promemorians förslag.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.