För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Publicerad 4 feb 2022
Företagarna välkomnar utökningen av anståndsmöjligheterna och tillstyrker promemorians förslag.
Foto:Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt, som pdf.

Möjligheten för krisdrabbade företag att ansöka om anstånd med skatteinbetalningar, som funnits sedan mars 2020, föreslås i denna promemoria att utökas från sju till nio redovisningsperioder för skatt, avgift och mervärdesskatt som redovisas per månad. Anstånd ska även kunna sökas för oktober-december 2021.

Företagarna välkomnar utökningen av anståndsmöjligheterna och tillstyrker promemorians förslag. Anstånd med skatteinbetalningar ger företag möjlighet att säkra likviditet i det korta perspektivet. För företag som fortfarande är drabbade av ekonomisk nedgång innebär en möjlighet till förlängt anstånd att obestånd på grund av övergående likviditetsproblem kan undvikas. Emellertid måste det företag som begär anstånd vara medvetet om att skatterna ska betalas efter anståndstiden, liksom att anståndet beläggs med ränta och avgift.

95 procent av anstånden har medgetts till mikroföretag och småföretag. Företagarna anser att regeringen bör vara beredd att utöka anståndsmöjligheten med fler redovisningsperioder, om det ekonomiska läget så kräver.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.