För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Publicerad 4 feb 2022
Företagarna tillstyrker promemorians förslag.
Foto: Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering, som pdf.

Den skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering som har gällt under 2021 föreslås förlängas till 31 mars 2022.

Företagarna tillstyrker promemorians förslag. Emellertid saknar Företagarna redovisning av huruvida skattefriheten hittills faktiskt har medfört minskad smittspridning (vilket anges som syftet med förlängningen). Då skattefriheten gällt sedan 1 april 2020, borde det nu rimligen finnas empiriskt underlag för att bedöma hur effektiv åtgärden är sett till dess angivna syfte. Om sådant underlag ännu inte finns till hands, anser Företagarna att regeringen bör verka för att det sammanställs och presenteras.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.