podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Remissyttrande över SOU 2022:29 Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

Publicerad 20 sep 2022
Företagarna avstår att yttra oss om ärendet i detta skede.

Läs hela remissyttrandet över som pdf.

Betänkandets förslag handlar om att införa ett EU-direktiv i svensk rätt. Direktivet ställer krav på multinationella företag med intäkter som överstiger 750 miljoner euro att offentliggöra inkomstskatteuppgifter i en inkomstskatterapport.

Då gränsen i förslaget för vilka företag som omfattas sätts till åtta miljarder kronor, vilket gör att Företagarnas medlemmar, som är små och medelstora företag, inte berörs. Företagarna avstår därför att yttra oss om ärendet i detta skede.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.