För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över SOU 2022:29 Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

Publicerad 20 sep 2022
Företagarna avstår att yttra oss om ärendet i detta skede.

Läs hela remissyttrandet över som pdf.

Betänkandets förslag handlar om att införa ett EU-direktiv i svensk rätt. Direktivet ställer krav på multinationella företag med intäkter som överstiger 750 miljoner euro att offentliggöra inkomstskatteuppgifter i en inkomstskatterapport.

Då gränsen i förslaget för vilka företag som omfattas sätts till åtta miljarder kronor, vilket gör att Företagarnas medlemmar, som är små och medelstora företag, inte berörs. Företagarna avstår därför att yttra oss om ärendet i detta skede.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.