För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel

Publicerad 14 mar 2022
Företagarnas övergripande ståndpunkt är att punktskatter, i synnerhet på det gröna området, primärt ska utformas för att täcka kostnaden för skadliga externaliteter, exempelvis miljöpåverkande utsläpp.

Läs remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås att skattenedsättningen för diesel som används i yrkesmässig jord-, skogs och vattenbruksverksamhet tillfälligt utökas från 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023. Förslaget motiveras med behovet av att bibehålla konkurrenskraft i areella näringar under en tid då kostnaderna i dessa branscher ökar markant. Samtidigt erkänns målkonflikten med Sveriges ambitioner om kontinuerligt minskade nettoutsläpp av växthusgaser.

Företagarnas övergripande ståndpunkt är att punktskatter, i synnerhet på det gröna området, primärt ska utformas för att täcka kostnaden för skadliga externaliteter, exempelvis miljöpåverkande utsläpp. När sådana skatter börjar gå över nivån som krävs för att täcka sådana kostnader, och användas som generell intäktskälla, riskerar det att undergräva förtroendet för miljö- och klimatpolitiken. Den föreslagna skattenedsättningen kan således motiveras, i synnerhet i den del den avser nedsättning av energiskatten.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.