För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Remissyttrande över promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Publicerad 19 aug 2022
Företagarna tillstyrker förslaget.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås att personer över 65 år ska få utökad skattereduktion för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag). Syftet är att göra skattebehandlingen av sådana inkomster mer likvärdig den för personer under 65 år. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Företagarna tillstyrker förslaget. Det är positivt att incitamenten att arbeta och driva företag efter 65 års ålder stärks. Företagarna skulle gärna se att man gick längre och sänkte inkomstskatten ytterligare för inkomster från eget företagande efter riktåldern.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.