För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak

Publicerad 18 mar 2022
Vad avser förslagen om alkoholskatt, instämmer Företagarna i remissyttrandet från Sprit- & Vinleverantörsföreningen.

Läs yttrandet som pdf.

I promemorian föreslås skattehöjningar för en mängd tobaksprodukter, e-vätskor och övriga nikotinhaltiga produkter, liksom skatten på alkohol. Vissa av höjningarna träder i kraft 1 januari 2023, andra 1 januari 2024.

Vad avser förslagen om alkoholskatt, instämmer Företagarna i remissyttrandet från Sprit- & Vinleverantörsföreningen. Vad avser skatt på tobak och andra nikotinhaltiga produkter, bör skattehöjningar omfatta produkter med dokumenterat skadliga effekter, om hälsosyftet med punktskatten ska vara vägledande. I promemorian anges att samtliga berörda produkter som klassificeras som ”övriga nikotinhaltiga” är tänkta att användas som ersättning för tobaksprodukter. I detta ligger att dessa produkter medför mindre hälsoskador än tobaksprodukter. Därför är det också motsägelsefullt att regeringen menar att detta talar för att skatten på dessa produkter ska ”justeras i takt med tobaksbeskattningen” (s. 31). Om syftet med tobaksskatt är att ge konsumenter mindre incitament att konsumera tobaksprodukter, finns det inget egentligt skäl till att beskattningen av nikotinprodukter utan tobak ska utformas utifrån tobaksbeskattningen.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.