podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Det är nu tredje gången som frågan om utökad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden utreds. Senast våren 2020 röstades i stort sett samma förslag som det nu föreliggande ned av riksdagen.

Remissyttrande över De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (SOU 2022:47)

Publicerad 17 dec 2022
Företagarna anser att det är slöseri med statens medel att gång på gång utreda samma sak utan att för den skull föreslå ändringar som verkligen skulle göra nytta.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Företagarna delar inte utredningens bedömning att de regionala skyddsombuden (RSO) uppnår syftet med verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och ifrågasätter både objektiviteten och sättet som utvärderingen genomfördes på.

Företagarna avstyrker utredningens förslag om en utökad tillträdesrätt för RSO.

Företagarna avstyrker också förslaget om höjt anslag till RSO.

Företagarna tillstyrker utredningens förslag om att Arbetsmiljöverket fortsatt bör utveckla och tillhandahålla anpassad information om förutsättningarna för arbetsmiljö i små företag.

Företagarna anser att ett bättre sätt att utveckla arbetsmiljöarbetet i små och mindre företag borde kunna innefatta att anslaget till RSO omfördelas så att opartiska rådgivare kan underlätta och stödja de företagen. Med opartiska rådgivare menar vi det förslag som Svenskt Näringsliv presenterat och att Arbetsmiljöverket mycket väl kan ha ett särskilt uppdrag för detta arbete.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.