För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet

Publicerad 23 jun 2022
Företagarna anser att konsekvensanalysen brister avseende effekterna för mindre företag.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian lämnas förslag för att genomföra EU-direktiv 2021/514. Förslagen innebär att svenska plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om vad de personer tjänar som använder plattformarna för att sälja varor eller tjänster. Uppgifterna ska rapporteras till Skatteverket, avseende både säljare som har hemvist i den medlemsstat där uppgifterna ska rapporteras och i andra medlemsstater. Vidare föreslås så kallade gemensamma revisioner införas, som kan utföras gemensamt mellan myndigheter i olika medlemsstater. Informationsutbytet utvidgas också till att omfatta royaltyer. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, men bestämmelserna om gemensamma revisioner först den 1 januari 2024.

Direktivet innebär en tämligen omfattande rapporteringsbörda som kommer att medföra stora kostnader för såväl berörda plattformsaktörer som för deras användare och ansvariga myndigheter. Det är av stor vikt att de legala regelverk för den digitala ekonomin som tas fram, i synnerhet när så sker övernationellt, inte låser fast marknader i befintliga affärs- och produktionsmodeller, vilket hämmar innovation och nya aktörers möjlighet att etablera sig och konkurrera. Små aktörer långt ner i policykedjan har särskilt begränsade möjligheter att påverka stora regelverk i tid.

Försäljning av begagnade varor mellan privatpersoner bör undantas från rapporteringskrav. Sådan försäljning är mycket vanlig och uppmuntras av såväl EU som Sveriges regering genom initiativ för ökad cirkularitet i ekonomin och incitament till återvinning. Företagarna anser också att konsekvensanalysen brister avseende effekterna för mindre företag. Som konstateras finns inget undantag vad gäller omsättning eller antal transaktioner för tjänster, vilket utgör huvuddelen av verksamheterna i gigekonomin.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.