För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44)

Publicerad 16 dec 2022
Företagarna har inga ingående synpunkter på betänkandet, särskilt då det inte innehåller några konkreta förslag till lagändringar. Det kan dock konstateras att 98 procent av de berörda företagen är mikroföretag, dvs. har färre än tio anställda.

Läs hela remissyttrandet (pdf).

I konsekvensanalysen när det gäller särskilt de små företagen anges att det är viktigt, för att stärka solo- och mikroföretagare, att dessa ska kunna tal del av trygghetssystemen. Dock stannar man vid att konstatera att ”dessa frågor ses över i andra pågående utredningar, vilkas resultat behöver följas upp”. De ”Noteringar om skattefrågor och redovisning” som bilagts betänkandet (s. 271-272) är intressanta och hade tjänat på att diskuteras mer uttömmande. Företagarna vill ta fasta på i synnerhet behovet av tydliga regler för att ta upp och korrekt värdera immateriella tillgångar i bolags balansräkningar, värdet av att sträva mot ett enhetligare momssystem, och att det s.k. FoU-avdraget behöver definieras tydligare.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.