För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

Publicerad 4 feb 2022
Med tanke på den höga tröskelnivån kommer sannolikt mycket få små och medelstora företag att beröras.
Foto: Sonia Alves-Polidori/Shutterstock.com.

Läs hela remissyttrandet över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU, som pdf.

Förslaget är ett led i den process som drivs framåt av OECD och G20-gruppen, med syfte att stöpa om grunderna för bolagsbeskattning internationellt. Reglerna som föreslås är komplexa och är i allt väsentligt redan färdigförhandlade. Regelverket är avsett att gälla internationella koncerner eller företag inom EU som har intäkter överstigande 750 miljoner € årligen (motsvarande drygt 7,8 miljarder SEK). I förslaget ingår bland annat en miniminivå för effektiv bolagsskatt på 15 procent.

Med tanke på den höga tröskelnivån kommer sannolikt mycket få små och medelstora företag att beröras. Givet hur långt gången processen av utarbetande av systemet är, synes möjligheten att påverka väsentliga delar av förslaget som begränsad. Mot bakgrund av detta avstår Företagarna från att yttra oss om det remitterade förslaget.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.