podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU

Publicerad 4 feb 2022
Företagarna anser att underlaget inte är tillräckligt uttömmande för att regeringen ska kunna stödja ett EU-beslut om införande av det föreslagna direktivet.

Läs hela remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka användandet av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU, som pdf.

Förslaget innehåller bestämmelser i ett nytt direktiv för att motverka användningen av bolag som ur skattehänseende anses sakna tillräcklig verksamhet (substans), samt ändringar i direktivet om administrativt samarbete (2011/16/EU). Kommissionen föreslår ett ”substanstest” i flera steg och rapporteringsskyldighet för berörda bolag. Bolag som utifrån detta test inte befinns ha tillräcklig verksamhet, och därmed ur förslagets perspektiv är att betrakta som enkom skattemässigt motiverade skalbolag, ska kunna bli föremål för åtgärder och straffavgifter.

 Företagarna anser att underlaget inte är tillräckligt uttömmande för att regeringen ska kunna stödja ett EU-beslut om införande av det föreslagna direktivet. Regeringen bör verka för att införandet av direktivet skjuts upp till dess att redan införda regelverk med syfte att motverka skatteundandragande (främst de så kallade ATA-direktiven) har hunnit få effekt och kunnat utvärderas. Därutöver är de föreslagna reglerna är behäftade med påtagliga rättssäkerhetsproblem.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.