För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar remissomgång 1 ämnesbetygsreformen för gymnasieskolan

Publicerad 9 maj 2022
Företagarna välkomnar Ämnesbetygsutredningens och Skolverkets mål att ersätta kursbetyg i gymnasial utbildning med ämnesbetyg.
Foto: Shutterstock.com.

Läs hela remissvaret över remissomgång 1 ämnes-betygsreformen för gymnasieskolan som pdf.

Företagarna har valt att yttra sig över rubricerad remiss. Dagens unga kommer att mötas av ett arbetsliv där arbetsgivarnas behov av kompetens är föränderligt och där kunskap utanför kärnämnena riskerar att snabbt bli föråldrad. Avgörande för att eleverna ska stå väl förberedda inför vidare studier och inför klivet ut på arbetsmarknaden är därför att grundskolan, utöver goda kunskaper i kärnämnena, har ett tydligt uppdrag att rusta dem med nyckelkompetenser som kreativitet, initiativrikedom och problemlösningsförmåga samt med förmågan att lära nytt. Med andra ord med kompetenser som ryms inom området entreprenörskap.

Företagarna välkomnar Ämnesbetygsutredningens och Skolverkets mål att ersätta kursbetyg i gymnasial utbildning så att elever bland annat ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutgiltiga betyget sätts. Ett förbisett område är emellertid entreprenörskap och företagande. Gymnasieskolan har enligt läroplanen ett tydligt uppdrag att låta alla elever på samtliga program utveckla kunskaper i entreprenörskap och företagande. Detta är viktiga komponenter för ökad anställbarhet, företagande och försörjning på dagens arbetsmarknad. Vi ser med oro på risken att ämnesbetygsreformen späder ut och försvagar färdigheter i entreprenörskap och företagsamhet genom alltför teoretiska mål i utbildningen. Det är viktigt att unga människor får utveckla entreprenöriella förmågor genom praktisk handling, varvat med teori.

Läroplanen är tydlig med att alla elever har rätt till en utbildning som främjar entreprenörskap och företagande. Vi anser att sådana färdigheter inte kan erhållas genom enbart teoretisk utbildning utan också kräver praktisk utbildning i entreprenörskap.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.