För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar I2022:02185 ”Remiss av utkast till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter”

Publicerad 8 dec 2022
Företagarna anser att förordningen inte bör begränsas till att uttagspunkterna som omfattas ska finnas i enbart elområde 3 eller 4.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Företagarna har skickat in synpunkter på det fortsatta arbetet med att ta fram ett så kallat högkostnadsskydd till hushåll (och företag).

De kraftigt ökade elpriserna sätter hård press på svenska företag och ovissheten om när ett stöd kan betalas ut bidrar till att göra situationen än mer osäker.

Vi får dagligen in rapporterar från medlemmar i Företagarna om ohållbara kostnader. Detta riskerar i förlängningen att leda till minskad produktion, uppsägningar och i värsta fall konkurser. En sådan utveckling riskerar att fördjupa och förlänga lågkonjunkturen.

Elpriserna i elområde 3 och 4, efter alla påslag av flaskhalsavgifter, skatter, moms och nätavgifter, är alldeles för höga. Detta börjar nu även gälla för företagen i elområde 1 och 2 och regeringen bör ompröva sitt beslut om att utesluta elkunder i dessa områden från återbetalning. Att utformningen av stödet baseras på historisk förbrukning och historiska prisskillnader är för att bibehålla incitamenten för energibesparingar. Det är inte en anledning till att inte bevilja återbetalningar till elkunder i elområde 1 och 2, eftersom även återbetalningen till dessa elkunder kan baseras på historisk förbrukning. 

Utbetalningar av det så kallade högkostnadsskyddet ska i ett första steg ske till hushåll och sedan i ett andra steg till företag. Att utbetalningar till företag förväntas dröja är allvarligt då många redan nu upplever en likviditetskris. Vi vill därför lyfta fram vikten av att alla nödvändiga förberedelser för utbetalningar till företag görs samtidigt som de görs för hushållen.

Därutöver vill vi även påpeka att det vore fel att redan i detta skede utesluta elkunder i elområde 1 och 2 om det skulle beslutas att även kunder i dessa områden ska beviljas högkostnadsskydd (såväl hushåll som företag).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.