För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)

Publicerad 27 jan 2021
Företagarna instämmer med utredningens bedömning om att utökningen inte bör begränsas enbart till en viss åldersgrupp.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52) som pdf. 

Utredningen om rut-avdraget har haft i uppdrag att föreslå ett särskilt rut-avdrag för äldre. Tjänsterna som utredningen föreslår avser sällskap, matlagning och bakning samt rastning och passning av sällskapsdjur. Därtill bör möjligheterna till rutavdrag utvidgas för arbete som avser tillsyn av bostad och trädgårdsskötsel.

Utredningen anser att en särskild ordning för rut-avdraget för äldre bäst uppnås genom att nuvarande rut-avdrag kompletteras med tjänster som bara äldre (och deras anhöriga) har rätt att få skattereduktion för köp av. Utredningen drar dock slutsatsen, efter en avvägning av de positiva respektive negativa aspekterna av den föreslagna ordningen, att det inte vore lämpligt att införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Emellertid finner utredningen att det finns efterfrågan på de identifierade tjänsterna, och ser därför anledning att överväga utvidgningen borde införas för samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser.

Företagarna instämmer med utredningens bedömning om att utökningen inte bör begränsas enbart till en viss åldersgrupp.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.