podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Företagarna tillstyrker överlag förslagen i promemorian.
Publicerad 17 aug 2021

Läs hela remissyttrandet över promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar som pdf.

I promemorian föreslås två nya skattelättnader för privatpersoner. En skattereduktion föreslås för installation, reparation och underhåll av vissa produkter som i dag omfattas av rut-avdrag, även när tjänsten utförs utanför hemmet. Reparation och underhåll av möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och barnvagnar inkluderas också i den nya skattereduktionen. Det föreslås även att ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar ska vara skattefritt upp till 20 000 kronor per år. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Företagarna tillstyrker överlag förslagen i promemorian. Vissa gränsdragningar ifrågasätts dock, bland annat vad gäller vilka sorters maskiner som omfattas respektive inte omfattas, och storleken på skattereduktionen (10 000 kronor per år) respektive gränsen för skattefrihet vid uthyrning (20 000 kronor per år).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.