För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Publicerad 17 aug 2021
Företagarna tillstyrker överlag förslagen i promemorian.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar som pdf.

I promemorian föreslås två nya skattelättnader för privatpersoner. En skattereduktion föreslås för installation, reparation och underhåll av vissa produkter som i dag omfattas av rut-avdrag, även när tjänsten utförs utanför hemmet. Reparation och underhåll av möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och barnvagnar inkluderas också i den nya skattereduktionen. Det föreslås även att ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar ska vara skattefritt upp till 20 000 kronor per år. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Företagarna tillstyrker överlag förslagen i promemorian. Vissa gränsdragningar ifrågasätts dock, bland annat vad gäller vilka sorters maskiner som omfattas respektive inte omfattas, och storleken på skattereduktionen (10 000 kronor per år) respektive gränsen för skattefrihet vid uthyrning (20 000 kronor per år).

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.