podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster

Publicerad 24 nov 2021
Företagarna tillstyrker med reservationer promemorians förslag.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster som pdf.

I promemorian föreslås att den befintliga skattereduktionen för förvärvsinkomster, som infördes 1 januari 2021, ska utökas till att som huvudregel innebära 2 820 kronor för personer med en förvärvsinkomst överstigande 65 000 kronor per år från 1 januari 2022.

Även om det är positivt att skatter på arbete och företagande sänks, är det oklart hur regeringen avvägt just den föreslagna omfattningen av sänkningen. Eftersom sänkningen inte enbart omfattar arbetsinkomster, utan även inkomster från pension och socialförsäkringar, stärker den inte endast incitamenten att arbeta, vilket ges uttryck för i promemorian. Fler skattesänkningar som mer direkt stärker incitamenten att arbeta och driva företag behövs. Företagarna tillstyrker med detta sagt promemorians förslag.

 

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.