För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Publicerad 24 nov 2021
Företagarna anser att tidsperioden för bedömningen bör gälla från den 1 januari 2020 och att ikraftträdandet för den förlängda perioden bör tidigareläggas till den 1 januari 2022.
Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt som pdf.

I promemorian föreslås att företag som fick svårigheter till följd covid-19-krisens effekter, ska få ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi under perioden 1 mars 2020–31 december 2021. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 med retroaktiv effekt.

Företagarna anser att tidsperioden för bedömningen bör, i enlighet med vad som medges inom EU, gälla från den 1 januari 2020, i stället för från den 1 mars 2020. Ikraftträdandet för den förlängda perioden bör tidigareläggas till den 1 januari 2022.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.