podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Publicerad 24 nov 2021
Företagarna anser att tidsperioden för bedömningen bör gälla från den 1 januari 2020 och att ikraftträdandet för den förlängda perioden bör tidigareläggas till den 1 januari 2022.

Läs hela remissyttrandet över promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt som pdf.

I promemorian föreslås att företag som fick svårigheter till följd covid-19-krisens effekter, ska få ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi under perioden 1 mars 2020–31 december 2021. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 med retroaktiv effekt.

Företagarna anser att tidsperioden för bedömningen bör, i enlighet med vad som medges inom EU, gälla från den 1 januari 2020, i stället för från den 1 mars 2020. Ikraftträdandet för den förlängda perioden bör tidigareläggas till den 1 januari 2022.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.