podcast news play företagaren I media förmån faq
Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Företagarna anser att tidsperioden för bedömningen bör gälla från den 1 januari 2020 och att ikraftträdandet för den förlängda perioden bör tidigareläggas till den 1 januari 2022.
Publicerad 24 nov 2021

Läs hela remissyttrandet över promemorian Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt som pdf.

I promemorian föreslås att företag som fick svårigheter till följd covid-19-krisens effekter, ska få ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi under perioden 1 mars 2020–31 december 2021. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 med retroaktiv effekt.

Företagarna anser att tidsperioden för bedömningen bör, i enlighet med vad som medges inom EU, gälla från den 1 januari 2020, i stället för från den 1 mars 2020. Ikraftträdandet för den förlängda perioden bör tidigareläggas till den 1 januari 2022.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.