podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande: Promemorian Skattelättnad för cykelförmån

Företagarna ser betydande brister i det underlag som presenteras i promemorian.
Publicerad 17 aug 2021

Läs hela remissyttrandet över promemorian Skattelättnad för cykelförmån som pdf.

I promemorian föreslås att förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk till viss del undantas från beskattning. Två alternativa förslag på konstruktion läggs fram: antingen att förmån av cykel inte ska tas upp till beskattning till den del värdet av förmånen är högst 1 200 kronor per år, eller till den del värdet av en cykelförmån uppgår till högst 5 000 kronor per beskattningsår ska endast 40 procent av förmånsvärdet tas upp till beskattning.

Företagarna har i princip inget emot att arbetsgivare ges incitament att erbjuda sina anställda cyklar som förmån. Emellertid präglas detta förslag av många motsägelsefulla syften. Vad förmånscyklar i huvudsak skulle komma att användas till är inte tillräckligt utrett i promemorian. Mer underlag hade behövts om vilka personer som faktiskt har möjlighet att ersätta bilresor med cykelresor.
Företagarna har ingen närmare kommentar om de alternativa förslagen till utformningen av skattelättnaden, men ser betydande brister i det underlag som presenteras i promemorian.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.