För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande: Promemorian Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Publicerad 24 nov 2021
Företagarna avstyrker promemorians förslag.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över promemorian Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning som pdf.

I promemorian föreslås att personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning ska få förstärkning av den befintliga skattereduktionen, från 1 januari 2022. Syftet är att öka den disponibla inkomsten hos dessa personer. Det konstateras i promemorian att de personer som mottager de aktuella ersättningarna ”i hög utsträckning inte har möjlighet att stå till arbetsmarknadens förfogande”. Det handlar enligt konsekvensanalysen om cirka 250 000 personer.

Regeringen avfärdar alternativet att höja nivåerna för dessa ersättningar, med motiveringen att det inte skulle ta bort skillnaden i beskattning gentemot arbetsinkomst. Företagarna anser dock att det bör löna sig att arbeta och driva företag, och att denna skillnad därför är motiverad. Sänkta skatter är förvisso viktigt för att minska det totala skattetrycket, men bör i första hand riktas in på jobb, företagande och utbildning. Företagarna avstyrker därför promemorians förslag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.