För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Publicerad 30 apr 2021
Företagarna har inga betydande invändningar i sak mot promemorians förslag.
Foto: Stefan Holm/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (pdf).

Regeringen föreslår i promemorian ett flertal förändringar i syfte att genomföra EU-direktivet om allmänna regler om punktskatt. I huvudsak handlar förslagen om ändringar i harmoniserade punktskatteregler, men till viss del också om tull och moms.

Några av de huvudsakliga förslagen är att systemet med ledsagardokument föreslås övergå till elektronisk form, den som vill överföra beskattade varor mellan medlemsstater registreras som certifierad avsändare respektive certifierad mottagare, ett gemensamt tröskelvärde för tillåtna förluster till följd av varornas beskaffenhet införas och kravet på skatterepresentant vid distansförsäljning tas bort.

Företagarna har inga betydande invändningar i sak mot promemorians förslag. Vi ifrågasätter dock förslaget att distansförsäljare ska behöva redovisa skatt per kalendervecka. Ett sådant krav kommer att vara särskilt betungande för mindre aktörer. En möjlighet till längre redovisningsperiod än kalendervecka bör fortsatt finnas.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.