podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige
Foto: Stefan Holm/Shutterstock.com

Remissyttrande över promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Publicerad 30 apr 2021
Företagarna har inga betydande invändningar i sak mot promemorians förslag.

Läs hela remissyttrandet över Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (pdf).

Regeringen föreslår i promemorian ett flertal förändringar i syfte att genomföra EU-direktivet om allmänna regler om punktskatt. I huvudsak handlar förslagen om ändringar i harmoniserade punktskatteregler, men till viss del också om tull och moms.

Några av de huvudsakliga förslagen är att systemet med ledsagardokument föreslås övergå till elektronisk form, den som vill överföra beskattade varor mellan medlemsstater registreras som certifierad avsändare respektive certifierad mottagare, ett gemensamt tröskelvärde för tillåtna förluster till följd av varornas beskaffenhet införas och kravet på skatterepresentant vid distansförsäljning tas bort.

Företagarna har inga betydande invändningar i sak mot promemorians förslag. Vi ifrågasätter dock förslaget att distansförsäljare ska behöva redovisa skatt per kalendervecka. Ett sådant krav kommer att vara särskilt betungande för mindre aktörer. En möjlighet till längre redovisningsperiod än kalendervecka bör fortsatt finnas.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.