podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Stefan Holm/Shutterstock.com

Remissyttrande över promemorian Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Företagarna har inga betydande invändningar i sak mot promemorians förslag.
Publicerad 30 apr 2021

Läs hela remissyttrandet över Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (pdf).

Regeringen föreslår i promemorian ett flertal förändringar i syfte att genomföra EU-direktivet om allmänna regler om punktskatt. I huvudsak handlar förslagen om ändringar i harmoniserade punktskatteregler, men till viss del också om tull och moms.

Några av de huvudsakliga förslagen är att systemet med ledsagardokument föreslås övergå till elektronisk form, den som vill överföra beskattade varor mellan medlemsstater registreras som certifierad avsändare respektive certifierad mottagare, ett gemensamt tröskelvärde för tillåtna förluster till följd av varornas beskaffenhet införas och kravet på skatterepresentant vid distansförsäljning tas bort.

Företagarna har inga betydande invändningar i sak mot promemorians förslag. Vi ifrågasätter dock förslaget att distansförsäljare ska behöva redovisa skatt per kalendervecka. Ett sådant krav kommer att vara särskilt betungande för mindre aktörer. En möjlighet till längre redovisningsperiod än kalendervecka bör fortsatt finnas.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.