podcast news play företagaren I media förmån faq
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande över promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Företagarna anser inte att förslaget kan läggas till grund för lagstiftning.
Publicerad 17 aug 2021

Läs hela remissyttrandet över promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen som pdf.

I promemorian föreslås tillägg till den så kallade utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, i 3:12-regelverket. Förslagen tar sikte på situationer där en delägare har ett bestämmande inflytande i en juridisk person som också äger andelar i företaget.

Företagarna anser inte att förslaget kan läggas till grund för lagstiftning. Utifrån förslagets beskrivning framstår det som en ”tätningsåtgärd”, som är väldigt specifikt för en viss situation. Det framgår inte tillräckligt tydligt av promemorian om det kan finnas liknande situationer, där det inte handlar om ”kringgående”, som riskerar att träffas av de föreslagna nya reglerna på ett negativt sätt.

Ingen uppskattning görs heller i promemorian om hur många företag och delägare som berörs av ändringarna. Därmed görs inte heller någon bedömning av problemets omfattning eller om de föreslagna åtgärderna är proportionerliga till problemet.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.