headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Remissyttrande över promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021

Företagarna tillstyrker förslaget.
Publicerad 17 aug 2021

Läs hela remissyttrandet över promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021 som pdf.

I promemorian föreslås en tillfällig utökning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Företagarna tillstyrker förslaget och instämmer i det som skrivs i promemorian om att sänkta arbetsgivaravgifter minskar företags lönekostnad och att detta kan förbättra möjligheterna för företag att behålla och nyanställa personal. Företagarna vill därför också se ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgiften, bland annat genom utökning av det s.k. växa-stödet och sänkning av den allmänna löneavgiften.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.