För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Publicerad 20 sep 2021
Företagarna avstyrker förslaget.
Foto: Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet över Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år som pdf.

I promemorian föreslås att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring ska begränsas i vissa fall. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft retroaktivt den 11 juni 2021 och tillämpas vid ägarförändringar som sker efter den 10 juni 2021.

Förslaget föranleds av ett avgörande i Högsta Förvaltningsdomstolen i början av juni 2021. Av information från en av domarna har framgått att regeringens återgivning av fallet i promemorian är felaktig på centrala punkter. Att ändra sedan länge etablerad praxis genom denna typ av lagstiftningsförfarande är problematiskt. Likaså kan inte regeringen visa hur omfattande problemet faktiskt är, och därmed inte heller motivera om åtgärderna är proportionerliga.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.